/ / Конфигуриране на Glassfish за използване на Equinox - затъмнение, glassfish, osgi, пакет, равноденствие

Конфигуриране на Glassfish да използва Equinox - затъмнение, glassfish, osgi, пакет, равноденствие

Може ли някой да ми обясни или да ме насочи към добър ресурсза конфигуриране на Glassfish 3.1.1, за да използвате Runtime на Equinox 3.7 OSGI и да създавате / изпълнявате някои прости OSGI пакети за него? Опитвам се да работя по пътя си към внедряването на приложение RAP върху стъклофибър като OSGI пакет, но не успях да се спра на земята.

Отговори:

5 за отговор № 1

Доста проста:

  1. Просто копирайте равнодентален буркан (org.eclipse.osgi_ $ version.jar) на glassfish / osgi / equinox /.
  2. Задайте променлива за обкръжение: GlassFish_Platform = Равноденствие
  3. Стартирайте GlassFish.
  4. Сега инсталирайте вашите OSGi пакети просто като ги копирате на glassfish / domains / domain1 / autodeploy / bundles /

За повече информация вижте ръководството GlassFish / OSGi на адрес http://glassfish.java.net/public/GF-OSGi-Features.pdf