/ Откриване на баркод в iPhone

Откриване на баркодове в iPhone

Искам да внедря четене / сканиране баркод в моя iphone приложение Бих искал да знам как да го внедрят в нашия iphone ап, а също и някои връзки и примерни код и приложения, за да проверите как тя работи ..

за разбирането

Hemant

Отговори:

4 за отговор № 1

може да помогне

ZBar iPhone SDK

Проект за четене на баркод на Zxing


0 за отговор № 2

Можете да използвате нашия безплатен приложение pic2shop като външен баркод скенер (от уеб страница или от друго приложение). Ето демонстрация и подробна информация: http://www.pic2shop.com/developers.html

Той работи дори и на устройства без автофокус (iPad2, iPod Touch, iPhone 3G и много телефони с Android).