/ / Render R рейтинг от функция - r, r-markdown

Маркиране на Render R от функция - r, r-markdown

Трябва да автоматизирам генерирането на отчети. Бих искал да създам един rmarkdown доклад от функция, нещо като

make_report <- function(file_path = "data_file.txt", outfile){

# get data from external file
object <- parse_text(file_path)

# ?pass it into report template?
rmarkdown::render("report_template.Rmd", outfile)
}

Където report_template.Rmd отпечатва таблици и цифри въз основа на информацията в data_frame обект. Видях начини да направя rmarkdown шаблони, но не знам дали има начин да прехвърлим нещо в тях.

Отговори:

1 за отговор № 1

Не можете директно да предавате предмети render функция, но все пак можете да запазите обекти в RDS / CSV и да ги заредите във вашия rmarkdown файл в началото в скритата секция, така че няма да бъде отпечатан във вашия изходен документ.