/ / Защо е невъзможно инсталирането на фондацията с CodeKit? - zurb-foundation, кодек

Защо инсталацията на Foundation with CodeKit е неуспешна? - zurb-foundation, кодек

Използвам CodeKit от няколко години и тази сутрин се опитах да започна нов проект, като изтеглям фондацията на Zurb, но продължавам да получавам тази грешка.

Foundation: Installation failed. CodeKit cloned Foundation"s Git repository to

your project folder, but it could not download the latest components using Bower. Try these steps to fix the problem:

1. Be sure you"re connected to the Internet.
2. If you are running any blocking/security apps like Little Snitch or Antivirus software, disable those.
3. If you have installed Apple"s Developer Tools, launch Xcode, accept the license terms and let the installation routine finish.
4. Make sure your network or firewall is not blocking the default port for git:// URLs, which is 9418. (Corporate networks do this frequently.) Use the "Tasks" menu to switch Git to use https:// URLs instead.
5.Delete the following hidden folders in your home directory: ".cache", ".npm", ".local"

Следвах петте стъпки на това, което да опитам, и все още не съм имал никакъв късмет да се инсталира Фондацията.

Опитвате се да инсталирате Фондация 6 чрез опцията за проект на фондация "Нова Зурба".

Отговори:

-1 за отговор № 1

Можете да отворите терминала и да нулирате XCode: $ sudo xcode-select - възстановяване Работил съм за мен. Инсталирайте инструментите за команден ред, ако това не работи: $ xcode-select - инсталиране Късмет!