/ / zwiększenie minSdk dla androidTest - android, gradle, assertj

zwiększenie minSdk dla androidTest - android, gradle, assertj

Jaki jest dobry sposób na zwiększenie minSDK dla androidTest? Tło jest takie:

/tmp/manifestMerge4291657485597766957.xml:0:0 Error:
uses-sdk:minSdkVersion 5 cannot be smaller than version 7 declared in library com.squareup.assertj:assertj-android:1.0.0
:android:processForAmazonDebugTestManifest FAILED

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ":android:processForAmazonDebugTestManifest".
> java.lang.RuntimeException: Manifest merger failed : uses-sdk:minSdkVersion 5 cannot be smaller than version 7 declared in library com.squareup.assertj:assertj-android:1.0.0

Nie chcę tylko zwiększać minSDK i wycinać użytkowników tylko dla biblioteki, która jest używana tylko w testach.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi nr 1

Można to zrobić dodając smak produktu do gradle.build:

android {
compileSdkVersion 19
buildToolsVersion "19.1.0"

defaultConfig {
packageName "org.foo"
minSdkVersion 8
targetSdkVersion 19
}

productFlavors {
JellyBean {
minSdkVersion 17
}
}
}

Zadania do zbudowania i uruchomienia testów dla smaku JellyBean to:

./gradlew assembleJellyBeanDebugTest
./gradlew connectedAndroidTestJellyBeanDebug