/ / Po 10 minutach Plik watcher zaczyna się w c # - c #

Po 10 minutach File watcher zaczyna się w c # - c #

Jestem w Craeting FileWatcher w c # i wszystkie operacje zapisać w bazie danych, ale chcę, aby co 10 minut filewatcher zaczął i wstawić rekord do databse, więc jak mam zrobić?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

możesz użyć programu rozsyłającego do wykonania kodu co każde 10 minut przykład

DispatcherTimer dispatcherTimer = new DispatcherTimer();
dispatcherTimer.Interval = new TimeSpan(0, 10, 0);
dispatcherTimer.Tick += timer_Tick;

private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
//your save db code
}

Dodaj odniesienie do System.Windows.Threading dll dla DispatcherTimer