/ / Renderowanie R R od funkcji - r, r-markdown

Renderowanie R R od funkcji - r, r-markdown

Muszę zautomatyzować generowanie raportów. Chciałbym stworzyć rmarkdown raport z funkcji, coś w stylu

make_report <- function(file_path = "data_file.txt", outfile){

# get data from external file
object <- parse_text(file_path)

# ?pass it into report template?
rmarkdown::render("report_template.Rmd", outfile)
}

Gdzie report_template.Rmd drukuje tabele i liczby na podstawie informacji w pliku data_frame obiekt. Widziałem sposoby zarabiania Szablony rmarkdown, ale nie wiem, czy istnieje sposób, aby cokolwiek do nich przekazać.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Nie można bezpośrednio przekazywać obiektów do render funkcja, ale nadal możesz zapisywać obiekty w RDS / csv i wczytać je do pliku rmarkdown na początku w ukrytej sekcji, aby nie było drukowane w dokumencie wyjściowym.