/ / Niestandardowe uzupełnianie zsh dla funkcji opartej na domyślnych argumentach - zsh, zsh-completion

Niestandardowe uzupełnianie zsh dla funkcji opartej na domyślnych argumentach - zsh, zsh-completion

Jak mogę skonfigurować ukończenie dla funkcji, w oparciu o istniejące definicje ukończenia i domyślne argumenty.

Uproszczony przykład (który można zapisać jako alias):

gpl() {
git pull origin [email protected]
}

Powinno to być takie samo zakończenie jak po git pull origin.

Odpowiedzi:

5 dla odpowiedzi № 1
compdef -e "words[1]=(git pull origin); service=git; (( CURRENT+=2 )); _git" ggl

To masuje $words, $service i $CURRENT vars używane przez system zakończenia, a następnie wywołuje _git funkcja zakończenia.

(Dzięki Mikachu na #zsh).