/ zvýšenie minSdk pre androidTest - android, gralov, assertj

zvýšiť minSdk pre androidTest - android, gral, assertj

čo je dobrý spôsob, ako zvýšiť minSDK pre androidTest? Pozadie je toto:

/tmp/manifestMerge4291657485597766957.xml:0:0 Error:
uses-sdk:minSdkVersion 5 cannot be smaller than version 7 declared in library com.squareup.assertj:assertj-android:1.0.0
:android:processForAmazonDebugTestManifest FAILED

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ":android:processForAmazonDebugTestManifest".
> java.lang.RuntimeException: Manifest merger failed : uses-sdk:minSdkVersion 5 cannot be smaller than version 7 declared in library com.squareup.assertj:assertj-android:1.0.0

Nechcem len zvýšiť minSDK a vypnúť používateľov len pre lib, ktorý sa používa iba pri testovaní.

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

To sa dá dosiahnuť pridaním príchute produktu do gralu.build:

android {
compileSdkVersion 19
buildToolsVersion "19.1.0"

defaultConfig {
packageName "org.foo"
minSdkVersion 8
targetSdkVersion 19
}

productFlavors {
JellyBean {
minSdkVersion 17
}
}
}

Úlohy na zostavenie a spustenie testov pre JellyBean chuť sú:

./gradlew assembleJellyBeanDebugTest
./gradlew connectedAndroidTestJellyBeanDebug