/ / Po 10 minútach začne súborový sledovač v c # - c #

Po 10 minútach začne súborový sledovač v c # - c #

Som "crawling FileWatcher v c # a všetky operácie uložiť v databáze, ale chcem, aby každý po 10 minútach filewatcher začal a vložiť záznam do databse tak, ako to urobím?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

môžete použiť dispečera na vykonanie kódu každých 10 minút príklad

DispatcherTimer dispatcherTimer = new DispatcherTimer();
dispatcherTimer.Interval = new TimeSpan(0, 10, 0);
dispatcherTimer.Tick += timer_Tick;

private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
//your save db code
}

Pridajte odkaz System.Windows.Threading dll pre DispatcherTimer