/ Detekcia čiarových kódov v iPhone -

Detekcia čiarových kódov v telefóne iPhone

Chcem implementovať čítať / skenovať čiarový kód v mojej iphone aplikácii by som chcel vedieť, ako ju implementovať do našej aplikácie iphone a tiež niektoré odkazy a príklad kód a aplikácie, aby zistili, ako to funguje ..

S pozdravom

Hemant

odpovede:

4 pre odpoveď č. 1

môže pomôcť

ZBar iPhone SDK

Projekt čítačky čiarových kódov Zxing


0 pre odpoveď č. 2

Môžete použiť našu bezplatnú aplikáciu pic2shop ako externý čítač čiarových kódov (z webovej stránky alebo z inej aplikácie). Tu je demo a podrobné informácie: http://www.pic2shop.com/developers.html

Funguje aj na zariadeniach bez autofokusu (iPad2, iPod Touch, iPhone 3G a mnoho telefónov s Androidom).