/ Chyba kompilátora mysql.h sa nenašla - mysql

Kompilátor chyba mysql.h nenájdený - mysql

Pri zostavovaní softvéru dostanem túto chybu

mysql/mysql.h: No such file or directory

výsledok spustenia mysql_config --include je

-I/usr/local/mysql/include

Ako môžem získať mysql.h na detekciu?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Nainštalujte vývojové balíky mysql na Debian / ubuntu.
sudo apt-get nainštalovať libmysqld-dev

na CentOs / Redhat (vedieť, kto poskytuje - yum poskytuje mysql / mysql.h): sudo yum nainštalujte mysql-devel