/ / Render R markdown z funkcie - r, r-markdown

Zníženie Render R z funkcie - r, r-markdown

Potrebujem automatizovať generovanie správy. Chcel by som vytvoriť rmarkdown správa z funkcie, niečo ako

make_report <- function(file_path = "data_file.txt", outfile){

# get data from external file
object <- parse_text(file_path)

# ?pass it into report template?
rmarkdown::render("report_template.Rmd", outfile)
}

Kde report_template.Rmd vytlačí tabuľky a čísla na základe informácií v tabuľke data_frame objekt. "Videl som spôsoby, ako to urobiť rmarkdown šablóny, ale neviem, či existuje spôsob, ako preniesť niečo do nich.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Nemôžete priamo preniesť objekty render ale môžete stále uložiť objekty do RDS / csv a načítať ich do súboru rmarkdown na začiatku v skrytej časti, takže to nebude vytlačené na výstupný dokument.