/ / Custom zsh completion pre funkciu založenú na štandardných argumentoch - zsh, zsh-completion

Vlastné dokončenie zsh pre funkciu založenú na štandardných argumentoch - zsh, zsh-completion

Ako môžem nastaviť dokončenie funkcie na základe existujúcich definícií dokončenia a predvolených argumentov.

Zjednodušený príklad (ktorý by mohol byť prepisovaný ako alias):

gpl() {
git pull origin [email protected]
}

Toto by malo byť rovnaké ako po git pull origin.

odpovede:

5 pre odpoveď č. 1
compdef -e "words[1]=(git pull origin); service=git; (( CURRENT+=2 )); _git" ggl

To masíruje $words, $service a $CURRENT vars používa systém dokončenia, a potom zavolá _git dokončenie funkcie.

(Vďaka Mikachu na #zsh).