/ / ako importovať zxing zdroj pre android do zatmenia? - zxing

ako importovať zxing zdroj pre android do zatmenia? - zxing

Zkontroloval som zdroj zxingu z Subversion a chcel by som importovať zdroj do Eclipse IDE, aby som mohol preskúmať kód a potom urobiť môj projekt, ktorý používa zxing.

Ako môžem importovať zdroj?

Ak vyberiem súbor File-> Import-> Existing Project do pracovného priestoru, Eclipse nezdá nájsť projekt!

Musím tiež importovať projekt do pracovného priestoru alebo jednoducho pridať do svojho projektu niektoré knižnice, aby som ho mohol použiť?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Nasledoval som tento návod Kliknite tu ale namiesto dowloading verzie 2.1 som prevzal 2.2 a dowload core.jar od tu, Ak neviete ako importovať kontrolu knižnice toto.